Domů

Vážená kolegyně, vážený kolego,

srdečně Vás zveme na celostátní konferenci učitelů JAK UČIT MATEMATICE ŽÁKY VE VĚKU 10–16 LET, která se bude konat ve dnech 19.–21. 10. 2023. Konferenci pořádá Společnost učitelů matematiky při Jednotě českých matematiků a fyziků ve spolupráci s Univerzitou J. E. Purkyně v Ústí nad Labem. Konference je akreditována jako akce dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků.

Motto letošního ročníku bude otázka Jak to dělají jinde. Jedna z plenárních přednášek a některé pracovní dílny budou totiž věnovány tomu, jak vyučují matematiku tam, kde je výuka matematiky či výuka obecně v nějakém ohledu odlišná. A to jak v zahraničí, tak v naší republice.

Téma plenární přednášky Přednášející
Jak je výuka matematiky v zahraničí diferencovaná? RNDr. Dominik Dvořák, Ph.D.
Několik psychodidaktických inspirací, nejen pro učitele matematiky prof. PhDr. Jiří Škoda, Ph.D., MBA
prof. PaedDr. Pavel Doulík, Ph.D.
Mezi analogií a paradoxem v různých dimenzích Mgr. Michal Zamboj, Ph.D.
Kulatý stůl Moderátor
Testování žáků 5. a 9. ročníků v roce 2022 s ohledem na rozdíly mezi školami z hlediska socioekonomického statusu jejich žáků Ing. Dana Pražáková, Ph.D.,
vedoucí oddělení kanceláře úřadu ČŠI

Za programový výbor
doc. PaedDr. Petr Eisenmann, CSc.