Domů

Vážená kolegyně, vážený kolego,

srdečně Vás zveme na celostátní konferenci učitelů JAK UČIT MATEMATICE ŽÁKY VE VĚKU 10–16 LET, která se bude konat ve dnech 19.–21. 10. 2023. Konferenci pořádá Společnost učitelů matematiky při Jednotě českých matematiků a fyziků ve spolupráci s Univerzitou J. E. Purkyně v Ústí nad Labem, kam se konference v roce 2021 přesunula.

Konference je akreditována jako akce dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků (č.j.: MSMT‑ 21691/2021‑2‑693).

Za programový výbor
doc. PaedDr. Petr Eisenmann, CSc.