Důležité termíny

  • on-line registrace krátkých vystoupení a pracovních dílen: do 19. září 2021
  • ostatní on-line registrace (objednávka): do 6. října 2021
  • zápis (prezence): 14. října 2021 od 11.30 do 15.00 (možno i později)
  • zahájení konference: 14. října 2021 ve 13.30
  • odevzdání příspěvku pro sborník: 30. listopadu 2021