Seznam registrovaných účastníků a jejich příspěvků

Jméno a příjmení Název příspěvku
PhDr. Barbora Bažilová, MBA
Ing. Dana Bartošová
Mgr. David Bartoň
Václav Bendl Představení výstupů projektu PPUČ zaměřených na matematickou gramotnost
PhDr. Jana Boháčová
Mgr. Juliána Brodská
Mgr. Irena Budínová, Ph.D. Jak nadané děti prospívají ve školní matematice?
prof. RNDr. Jiří Cihlář, CSc. Matematika kolem nás
PhDr. Kamila Čmejrková, PhD.
Mgr. Jaroslav Dvořák
Mgr. Jarmila Dvořáková
doc. PaedDr. Petr Eisenmann, CSc. Po Ústí nad Labem s matematikou v zádech
Mgr. Věra Ferdiánová, Ph.D. Konstrukce omezenými prostředky
doc. RNDr. Eduard Fuchs, CSc. Matematika pro život (společně s dr. Zelendovou)
Mgr. Petra Halousková
Mgr. Hana Heroldová
Eliška Hillebrandová
RNDr. Jana Hnatová, PhD. Matematický príbeh o mayskom kľúči s využitím AR
Mgr. Iveta Holečková
Mgr. Jitka Horynová
Mgr. Bc. Milan Chalupník
doc. PhDr. Vlastimil Chytrý, Ph.D. Sebehodnocení žáků v matematice
Lenka Jägerová
doc. RNDr. Antonín Jančařík, Ph.D. Slovní úlohy trochu jinak
doc. PhDr. Kateřina Jančaříková, Ph.D. Exotické ovoce: ověřené interdisciplinární aktivity pro předvánoční období
Mgr. Jan Janovec, Ph.D. Kolik unese papír?
Mgr. Vladimíra Kafková
PhDr. Michaela Kaslová Je to pravda?
Ing. Kateřina Kašparová, Ph.D.
Mgr. Miroslava Kindlová
doc. RNDr. Jana Kopfová, PhD. Matematické snění pro pedagogy
Ukážka práce s nadanými deťmi
PhDr. Magdalena Krátká, Ph.D. Práce s informacemi ve výuce matematiky jako důležitá součást několika KK
Ing. Christo Kračunov
Mgr. Veronika Kremsová
Mgr. Marie Krhounková-Zálešáková
Mgr. Zdeněk Kříž, Ph.D.
Zbyněk Kubáček K čemu všemu byla dobrá geometrie
Ing. Martina Kubíčková
František Kuřina Půvaby elementární geometrie
RNDr. Marie Kupčáková, Ph.D. Vyrovnávání neznalostí v geometrii na druhém stupni ZŠ
prof. Ladislav Kvasz, DSc. Prostor mezi geometrií a malířstvím
RNDr. Hana Lišková
Mgr. Andrea Luncarová
Markéta Málková
Mgr. Pavla Macasová
Mgr. Lukáš Malý
Ing. Eva Matějková
Mgr. Jana Matoušková
Mgr. Kateřina Mazochová Pohyb v hodinách matematiky
Jakub Michal Optimalizace bez využití derivace
Pavel Miškovský Užitím rovnice nebo soustavy rovnic vypočtěte! Je takový požadavek oprávněný?
Mgr. Jiří Mrázek
Bc. Iveta Mrňová
Tomáš Mucha
Mgr. Hana Nekulová
PhDr. Eva Nováková, Ph.D.
Mgr. Iveta Nováková
prof. RNDr. Jarmila Novotná, CSc. Aktivity pro rozvíjení komunikačních dovedností žáků
Ing. et Bc. Olga Novotná
Mgr. Iva Omachtová
Mgr. Jitka Panáčová, Ph.D. Jak nadané děti prospívají ve školní matematice?
doc. PaedDr. Jaroslav Perný, Ph.D.
Mgr. Tereza Peterková
Martin Plinta
RNDr. Hana Pokorná
RNDr. Pavla Polechová, CSc.
Mgr. Hana Pupíková
Jana Raška Moutelíková
Mgr. Tomáš Riemel Diofantovské rovnice v každodenním životě
PhDr. Filip Roubíček, Ph.D. Na robota s matematikou
Ing. Michaela Rumlová
Mgr. Petr Řehák
Lucie Siegerová
doc. PaedDr. Mária Slavíčková, PhD. Rozvíjanie argumentačnej úrovne žiakov
Bc. Miroslav Sloup
Mgr. Kateřina Sobotková
Mgr. Lenka Sochorová
Mgr. Markéta Spurová
Mgr. Pavel Šebesta
Mgr. Zdeňka Šetková
Mgr. Petr Trahorsch, Ph.D. Matematika a geografie v mezipředmětových souvislostech
Mgr. Monika Válková
Mgr. Jana Veseláková
Zuzana Viktoriová Matematika hrou i pro starší a pokročilé
Pavlína Vilimovská (Edhance s. r. o.) Začněte učit matematiku jinak!
Mgr. Zdena Volhejnová
Mgr. Michaela Votípková
Patrik Wittek Představení Trachtenbergovy metody
RNDr. Eva Zelendová, Ph.D. Matematika pro život
Jiří Zemaník
Mgr. Hana Železná