Kontakt

Programový výbor

 • Předseda: doc. PaedDr. Petr Eisenmann, CSc.
 • doc. RNDr. Eduard Fuchs, CSc.
 • PaedDr. Miroslava Janečková, Ph.D.
 • PhDr. Magdalena Krátká, Ph.D.
 • RNDr. Hana Lišková
 • prof. RNDr. Naďa Vondrová, Ph.D.

Kontaktní adresa na programový výbor

doc. PaedDr. Petr Eisenmann, CSc.
katedra matematiky PřF UJEP
e-mail: Petr.Eisenmann@ujep.cz

Organizační výbor

 • Předseda: RNDr. Jiří Škvor, Ph.D.
 • doc. PaedDr. Petr Eisenmann, CSc.
 • PaedDr. Miroslava Janečková, Ph.D.
 • PhDr. Magdalena Krátká, Ph.D.
 • PhDr. Jiří Přibyl, Ph.D.

Kontaktní adresa na organizační výbor

RNDr. Jiří Škvor, Ph.D.
e-mail: jak-ucit-matematice@rt.ujep.cz
Tel: +420 607 029 947