Pokyny pro autory

Autory vystupující na konferenci (prezentace plenární přednášky či krátkého sdělení, vedení pracovní dílny nebo kulatého stolu), vřele vybízíme, aby připravili příspěvek do sborníku příspěvků (k čemuž je možné přizvat i kolegy, kteří se na vystoupení nebo jeho přípravě podíleli).

  • Sborník bude připraven v elektronické podobě.
  • Příspěvky ve sborníku jsou recenzovány formou anonymních kolegiálních recenzí (Váš příspěvek bude připomínkovat některý další autor a Vy pravděpodobně budete připomínkovat nějaký další příspěvek), tzv. peer review proces.
  • Rozsah příspěvku není omezen.
  • Příspěvky je potřeba odevzdat nejpozději 30. listopadu 2023.
  • Příspěvky lze připravit v MS Word (šablona ke stažení zde), nebo v LaTeXu (šablona ke stažení zde, ukázka PDF zde) či XeLaTeXu (šablona ke stažení zde, ukázka PDF zde). V případě, že používáte jiný systém a chcete ho využít i nyní, obraťte se na editora.
  • Pro literaturu a citace je doporučeno se řídit citační normou APA 7 (viz tyto pokyny).
  • Text by měl být strukturován, příspěvek musí obsahovat abstrakt a klíčová slova.
  • Všechny obrázky musejí být přiloženy v kvalitním rozlišení (min. 300 dpi) a musejí být buď původní, nebo řádně ozdrojovány.

Obecné pokyny k přípravě příspěvku jsou k dispozici ke stažení zde.

Příspěvek odevzdejte pomocí elektronického redakčního systému Sborníku. Zde se nejprve zaregistrujte, pak zvolte „zaslat nový příspěvek“ a následně postupujte podle návodu.