Registrace

  Osobní údaje

  Údaje k faktuře

  Otázky k programu

  Registrace krátkých vystoupení a pracovních dílen se uzavírá 19. září 2021.

  Název příspěvku:

  Anotace příspěvku:
  Název 2. příspěvku:

  Anotace 2. příspěvku:

  Název příspěvku:

  Anotace příspěvku:
  Název 2. příspěvku:

  Anotace 2. příspěvku:


  Zařazení této problematiky uvítámO tuto problematiku nestojím


  Mám zájem řídit na toto téma pracovní dílnu, ukázat úskalí a pozitiva distanční výukyMám zájem vystoupit na toto téma s krátkým sdělenímUvítal bych uspořádání kulatého stolu, na kterém by si účastníci vyměnili své zkušenosti

  Objednávka

  Registrace/objednávka se uzavírá 30. září 2021.
  Zálohovou fakturu s platebními údaji obdrží registrovaný účastník na zadaný e-mail nejdříve v září 2021. Vlastní fakturu obdrží při registraci v místě konference, případně mu bude poslána elektronicky.
  Konferenční poplatek ve výši 1000 Kč (pro členy JČMF 800 Kč) pokrývá pouze organizační náklady (např. zpracování sborníku, pronájmy, konfeferenční materiály a občerstvení).

  Vaše cena konferenčního poplatku: 800 Kč
  Vaše cena konferenčního poplatku: 1000 Kč


  Stravování si mohou účastníci zajistit buď individuálně, nebo využít služeb menzy v areálu univerzity. V druhém případě se objednávka provádí v rámci této on-line registrace předem (objednávka je pak závazná, zrušit ji lze ve výjimečných případech; účastníci obdrží stravenky během úvodní registrace na místě). Součástí této části objednávky je rovněž volba účasti na společenském večeru s rautem a doprovodným programem.

  obědové menu v menze 14. 10: 135
  večeře v menze 14. 10.: 95
  snídaně formou rautu v menze 15. 10.: 95
  obědové menu v menze 15. 10: 135
  večeře v menze 15. 10.: 95
  společenský večer 15. 10.: 200
  snídaně formou rautu v menze 16. 10: 95
  obědové menu v menze 16. 10: 135

  Dietní omezení:


  AnoNe

  obědové menu v menze 14. 10: 135 Kč
  večeře v menze 14. 10.: 95 Kč
  snídaně formou rautu v menze 15. 10.: 95 Kč
  obědové menu v menze 15. 10: 135 Kč
  večeře v menze 15. 10.: 95 Kč
  společenský večer 15. 10.: 200 Kč
  snídaně formou rautu v menze 16. 10: 95 Kč
  obědové menu v menze 16. 10: 135 Kč
  Dietní omezení:

  Ubytování

  Informace k této části se teprve připravují. Ubytování sice nezprostředkováváme, nicméně k němu připravujeme informační stránku.

  AnoNe
  Pokud zvolíte ano, objeví se tato informace na oné připravované informační stránce, aby se účastníci v případě zájmu sami vzájemně kontaktovali.

  Závěr  + konferenční poplatek 800 Kč
  + konferenční poplatek 1000 Kč

  Bez potvrzení následujícího poučení nelze tento registrační formulář odeslat. Příslušný správce osobních údajů (Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem) bude zpracovávat údaje v poskytnutém rozsahu pro účely administrace a organizace konference JAK UČIT MATEMATICE ŽÁKY VE VĚKU 10–16 LET (zahrnuje vystavení příslušného daňového dokladu aj.). Ke zpracování dochází na základě smlouvy o poskytování služeb spočívající v organizaci konference. Zásady zpracování osobních údajů správce včetně poučení o Vašich právech při tomto zpracování jsou k dispozici zde.

  Souhlasím se zveřejněním osobních údajů v rozsahu jméno, příjmení, pracoviště (v seznamu registrovaných účastníků), případně název/anotace registrovaných krátkých vystoupení a pracovních dílen (v seznamu registrovaných účastníků, programu apod.) AnoNe

  Souhlasím se zasíláním informačních e-mailů AnoNe