Seznam registrovaných účastníků a jejich příspěvků

 

Jméno a příjmení Název příspěvku
PhDr. Barbora Bažilová, MBA
Václav Bendl Představení výstupů projektu PPUČ zaměřených na matematickou gramotnost
PhDr. Jana Boháčová
Mgr. Irena Budínová, Ph.D. Jak nadané děti prospívají ve školní matematice?
PhDr. Kamila Čmejrková, PhD.
Mgr. Jarmila Dvořáková
doc. PaedDr. Petr Eisenmann, CSc. Po Ústí nad Labem s matematikou v zádech
doc. RNDr. Eduard Fuchs, CSc. Matematika pro život (společně s dr. Zelendovou)
Mgr. Dana Hamplová, DiS.
Eliška Hillebrandová
Mgr. Iveta Holečková
doc. PhDr. Vlastimil Chytrý, Ph.D. Sebehodnocení žáků v matematice
doc. RNDr. Antonín Jančařík, Ph.D. Slovní úlohy trochu jinak
doc. PhDr. Kateřina Jančaříková, Ph.D. Exotické ovoce: ověřené interdisciplinární aktivity pro předvánoční období
Ing. Kateřina Kašparová, Ph.D.
Ing. Lenka Kalinová
PhDr. Michaela Kaslová Je to pravda?
Mgr. Miroslava Kindlová
Mgr. Petr Kopřiva
PhDr. Magdalena Krátká, Ph.D. Práce s informacemi ve výuce matematiky jako důležitá součást několika KK
Mgr. Veronika Kremsová
Mgr. Marie Krhounková-Zálešáková
František Kuřina Půvaby elementární geometrie
RNDr. Hana Lišková
Mgr. Andrea Luncarová
Markéta Málková
Mgr. Lukáš Malý
Pavel Miškovský
Mgr. Jiří Mrázek
prof. RNDr. Jarmila Novotná, CSc. Aktivity pro rozvíjení komunikačních dovedností žáků
Mgr. Iva Omachtová
Mgr. Jitka Panáčová, Ph.D. Jak nadané děti prospívají ve školní matematice?
RNDr. Hana Pokorná
Mgr. Jana Pokorná
Mgr. Hana Pupíková
Jana Raška Moutelíková
Mgr. Tomáš Riemel Diofantovské rovnice v každodenním životě
PhDr. Filip Roubíček, Ph.D. Na robota s matematikou
Ing. Michaela Rumlová
Mgr. Petr Řehák
Lucie Siegerová
Mgr. Kateřina Sobotková
Mgr. Pavel Šebesta
Mgr. Zdeňka Šetková
Mgr. Monika Šulcová
Mgr. Jana Veseláková
Zuzana Viktoriová Matematika hrou i pro starší a pokročilé
Mgr. Jana Vlasáková
RNDr. Eva Zelendová, Ph.D. Matematika pro život
Mgr. Hana Železná